Novice

08.12.2017 01:54

VABILO na izredno skupščino ŠD RK Krim

Na podlagi Zakona o društvih in Pravil Športnega društva Rokometni klub Krim, predsednik objavlja

 

VABILO

na izredno skupščino Športnega društva Rokometni klub Krim,

ki bo dne, 20. 12. 2017, ob _18._ uri, na naslovu Ob dolenjski železnici 50, 1000 Ljubljana.

 

Dnevni  red:

  1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

 

  1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine, zapisnikarja in dveh overovateljev

Predlog sklepa: Skupščina imenuje tri-člansko delovno predsedstvo v sestavi:: Uroš Grmek predsednik, Aleksander Štukelj član in Marjan Černe član. Za zapisnikarja se imenuje Dejana Golčmana, za overitelja se imenuje Aleša Žabjeka.

 

  1. Pripojitev MOŠKEGA AKADEMSKEGA ROKOMETNEGA KLUBA OLIMPIJA, Ljubljana k Športnemu društvu Rokometni klub Krim

Predlog sklepa: Moški akademski rokometni klub Olimpija se z 20. 12. 2017 pripoji k Športnemu društvu Rokometni klub Krim

 

  1. Sprejem novega statuta in sprememba imena društva

Predlog sklepa: Sprejme se statut Moškega rokometnega kluba Ljubljana in se društvo s tem preimenuje v Moški rokometni klub Ljubljana.

Priloga k točki 4: Predlog Statuta Moškega rokometnega kluba Ljubljana

 

 

V Ljubljani, 8. 12. 2017

 

Uroš Grmek

Predsednik

Avtor: ppv