Novice

15.02.2018 04:39

VABILO na skupščino

Na podlagi Zakona o društvih in Pravil Športnega društva Rokometni klub Krim, objavlja predsednik

VABILO
na izredno skupščino Športnega društva Rokometni klub Krim,
ki bo dne 23. 2. 2018 ob 18. uri, na naslovu Ob dolenjski železnici 50, Ljubljana

Dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
  2. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine, zapisnikarja in dveh overovateljev
    Predlog sklepa: Skupščina imenuje tri-člansko delovno predsedstvo v sestavi:: Uroš Grmek predsednik, Marko Novak član in Jure Natek član. Za zapisnikarja se imenuje Aleš Žabjek, za overitelja se imenuje Renata Primec
  3. Sprejem novega statuta in sprememba imena društva
    Predlog sklepa: Sprejme se statut Moškega rokometnega kluba Ljubljana in se društvo s tem preimenuje v Moški rokometni klub Ljubljana.

    Priloga k točki 3: Predlog Statuta Moškega rokometnega kluba Ljubljana, dopis UE Ljubljana;

 

V Ljubljani, 15. 2. 2018

Uroš Grmek
Predsednik

Avtor: ppv