O klubu

VODSTVO

PREDSEDNIK
Primož Petrovič Vernikov
primoz.petrovic@mrk-ljubljana.si

PODPREDSEDNIK
Miha Tomšič
miha.tomsic@mrk-ljubljana.si

DIREKTOR
Herman Leskovar
herman.leskovar@mrk-ljubljana.si

 

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA:
Jure Bizjak, Jure Kavšek, Aljaž Jurejevčič, Žiga Zgonec, Dolores Naglič

NADZORNI ODBOR:
Anže Kadunc Dežman (predsednik), Marko Novak (član), Matej Tomšič (član)